آپلود عکس
سایت احسان عاليخاني
وبلاگ شخصي احسان عاليخاني
 
پریسکه وبلاگ شخصی احسان عالیخانی :

قند و پند

*و انسان در سیبی متجلی است.... سیبی ناقص.... سیبی که کمال از ان ربوده شد.... سیبی از جنس بهشت.... باغ عدن.... سیبی پاک که به هوس آلوده شد.... سیب آلوده ایی که دیگر سزاوار بهشت نبود.... سیبی که فرو فرستاده تا کامل شود و بار دیگر به درختش بازگردد.... آری....همه ی ما یک سیب ناقصیم.... آمده ایم تا کاملش کنیم و امانت کمال را به (او) بازگردانیم... .... (سیب هایتان کامل)....

* میان سجده سبز سحرگاهان، اگر بر خاطرت رد شد خیال من ،دعایم کن

*نگرانی هرگز از غصۀ فردا چیزی نمی کاهد، بلکه فقط شادی امروز را از بین می برد.

*حضرت امير(ع): خشم را چون شربتي گوارا بنوش که من در مدت عمر شربتي به اين شيريني از گلو فرو نبرده‌ام .

* در نبرد بين انسانهاي سخت و روز هاي سخت اين انسانهاي سخت هستند که مي مانند. شکسپير

* يک گله گرگ با رهبري يک گوسفند از يک گله گوسفند با رهبري يک گرگ شکست خورد.

*به جاي اين که سعي کنيد مرد موفقيت باشيد، سعي کنيد مرد ارزشها باشيد.... آلبرت انيشتين

*در نگاه کساني که پرواز را نمي فهمند هرچه بيشتر اوج بگيري کوچکتر خواهي شد.

*مراقب گرمای دلت باش که کاری که زمستون با زمین کرد زندگی با دلت نکنه.

*دوستان : خود را بشناس ، چرا كه زندگي ارزشيابي نشده ، ارزش زيستن.

*: انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده


تاریخ انتشار : پنجشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۸۸ |